Moral Science

2nd

grade

Image

Chúa tể của đáo đực

3
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Khi bạn nhặt đc tiền bạn sẽ làm j

  Đi mua đồ ăn

  Đưa cho cảnh sát

  Đưa cho bome

  Đi Pạn

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Khi em thấy 1 a cứ dúi cho b xem phim 18+

  Là em đứng gần đấy em sẽ làm j

  Em ra xem

  Ra đấm nhau

  Ra vả bn a

  Ngăn cản từ tốn

 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Ahihi in English

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?