Physical Ed, Physics

1st -

12thgrade

Image

BT vận dụng quy tắc bàn tay trái

7
plays

11 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Theo quy tắc bàn tay trái, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều nào sau đây?

  Chiều của lực điện từ    

  Chiều của dòng điện

  Chiều của đường sức từ

  Chiều của đường đi vào các cực của nam châm

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào?

  Chiều của dòng điện qua dây dẫn.

  Chiều đường sức từ qua dây dẫn.

  Chiều chuyển động của dây dẫn.  

  Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều của đường sức từ.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Cho các trường hợp có lực điện từ tác dụng sau đây:

  c, d    

  a, b  

  a

  Không có

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?