Science

9th

grade

Image

văn ôn học kì 1

6
plays

25 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Nhận định nào nói đúng nghĩa gốc của từ "đồng chí"

  Là những người cùng một giống nòi, dân tộc

  Là những người sinh ra trong cùng một giai cấp, sống cùng 1 thời đại

  Là những người nghèo cùng một tôn giáo

  Là những người cùng một chí hướng, chính trị

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tác giả tạo ra một hình ảnh độc đáo: "những chiếc xe không kính" trong "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" nhằm mục đích gì?

  Làm nổi bật hình ảnh những chiến sĩ lái xe hiên ngang dũng cảm mà sôi nổi, trẻ trung

  Làm nổi bật những khó khăn thiếu thốn về điều kiện vật chất vũ khí của những người lính trong cuộc kháng chiến chống Mĩ

  Nhấn mạnh tội ác giặc Mĩ trong việc tàn phá đất nước ta

  Làm nổi bật sự vất vả gian lao của những người lính lái xe Trường Sơn trong kháng chiến

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu thơ nào cho thấy việc đánh cá (trong bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá") là công việc thường xuyên của những người dân chài?

  Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng

  Dàn đan thế trận lưới vây giăng

  Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi

  Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?