Other

đường đua tốc độ

7
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Vòng đời của côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn phải trải qua mấy giai đoạn?

  2

  3

  4

  5

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Côn trùng gây hại có kiểu biến thái hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh nhất?

  trứng

  nhộng

  sâu non

  sâu trưởng thành

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Bộ phận cây trồng bị thối không do nguyên nhân nào?

  Nhiệt độ cao

  virut

  nấm

  vi khuẩn

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes