World Languages

7th

grade

Image

Ngữ van 7- Bài tục ngữ về TN và LĐSX

59
plays

13 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tục ngữ là một thể loại của bộ phận văn học nào ?

  Văn học dân gian.

  Văn học viết

  Văn học thời kì kháng chiến chống Pháp

  Văn học thời kì kháng chiến chống Mĩ.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Em hiểu thế nào là tục ngữ ?

  Là những câu nói ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh

  Là những câu nói thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt

  Là một thể loại văn học dân gian

  Cả ba ý trên.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu nào sau đây không phải là tục ngữ ?

  Khoai đất lạ, mạ đất quen

  Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa

  Một nắng hai sương

  Thứ nhất cày ải, thứ nhì vãi phân

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?