Religious Studies

NRNC Bible Quiz "प्रकाशको पुस्तक ४ देखि ७ अध्यायसम्म"

1
play

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  "को" मानिसहरूसँग बोल्‍दै नै थिए, पूजाहारीहरू, मन्‍दिरका कप्‍तान र सदुकीहरू तिनीहरूकहाँ आए?

  पत्रुस र यूहन्‍ना

  पत्रुस

  यूहन्‍ना

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  तर वचन सुन्‍नेहरूमध्‍ये धेरैले नै विश्‍वास गरे, र विश्‍वास गर्ने मानिसहरूको संख्‍या प्राय: "कतिले" हजार भयो?

  पाँच

  तीन

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  तिनीहरूले पत्रुस र यूहन्‍नालाई बीचमा खड़ा गराएर सोधे, “कुन शक्तिबाट अथवा कसको "के"मा तिमीहरूले यो गरेका हौ?”

  नाउँ

  अधिकार

  आदेश

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes