Fun

Image

Minigame ViệtNam Guild S23

5
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Áo khoác ngoài của nhà vua được gọi là gì?

  Hoàng Long

  Hoàng Yến

  Hoàng Bào

  Hoàng Ân

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Biểu thức đại số có chứa chữ trong dấu căn được gọi là gì?

  Căn cước

  Căn cứ

  Căn thức

  Căn dặn

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Quân cờ domino thường có hình gì?

  Hình tròn

  Hình tam giác

  Hình lục lăng

  Hình chữ nhật

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes