Arts

Lop 2 GDTC

1
play

6 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Động tác bụng nhịp 1 là

  Hai tay đưa lên cao hình chữ V

  Cúi xuống hai tay vỗ vào nhau

  Hai tay dang ngang

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Động tác bụng nhịp 2 là

  Hai tay đưa lên cao hình chữ V

  Hai Tay dang Ngang

  Cúi người vỗ tay

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Động tác bụng nhịp 3 là

  Hai tay đưa lên cao hình chữ V

  Hai tay dang ngang

  Cúi người vỗ tay

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes