Physics

12th

grade

Image

ÔN TẬP HKI K6

10
plays

26 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học?

  Trồng hoa với quy mô lớn trong nhà kính.

  Nghiên cứu vaccine phòng chống virus corona trong phòng thí nghi

  Sản xuất muối ăn từ nước biển bằng phương pháp phơi cát.

  Vận hành nhà máy thủy điện để sản xuất điện.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

  Làm thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên.

  Làm theo các thí nghiệm xem trên Internet.

  Đeo găng tay khi làm thí nghiệm với hóa chất.

  Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Hoạt động nào sau đây của con người không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học?

  Theo dõi nuôi cấy mô cây trồng trong phòng thí nghiệm.

  Làm thí nghiệm điều chế chất mới.

  Lấy mẫu đất để phân loại cây trồng.

  Sản xuất phân bón hóa học.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?