History

ЖРТ 1010

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  УАМсогуш мезгилинде эвакуациялык комитеттин жетекчиси ким болгон

  Сталин

  Молотов

  Шверник

  Косыгин

  Жуков

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Советтик аскерлер Афганистандан кайсы жылы чыгарылган

  1981ж

  1983ж

  1987ж

  1989ж

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Б.Клинтон кайсыл партиянын мүчөсү болгон

  Демократиялык

  Либералдык демократиялык

  Лейбористтик

  Республикалык

  Социалисттик

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes