World Languages

9th

grade

Image

Từ láy

user

12
plays

17 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Từ “tươi tốt” có phải từ láy không?

  không

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tìm từ láy trong câu sau: “Mặt mũi nó lúc nào cũng nhăn nhó như bà già đau khổ ”?

  Mặt mũi

  Nhăn nhó

  Bà già

  Đau khổ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Từ “nhem nhuốc” là từ láy cả âm đầu và vần, đúng hay sai?

  đúng

  sai

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?