History

Sử thi HKI

14
plays

60 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Câu 1. Người tối cổ xuất hiện sớm nhất ở đâu?

  A.Châu Á

  B. Châu Phi.

  C. Châu Mĩ.

  D.Châu Âu

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Quá trình tiến hoá của loài người cơ bản diễn ra qua bao nhiêu giai đoạn?

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4.

 • 3. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Câu 3. Trong giai đoạn phát triển nào con người biết sử dụng lửa?

  A. Vượn cổ.

  B. Tối cổ.

  C. Tinh Khôn.

  D. Người hiện đại

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes