World Languages

12th

grade

Image

Đề ôn tập môn tin học cuối học kì 1 năm học 2021-2022

24
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?

  8000

  8129

  8291

  8192

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Chọn câu đúng tron các câu sau:

  1MB = 1024KB

  1B = 1024 Bit

  1KB = 1024MB

  1Bit = 1024B

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

  Hình ảnh

  Văn bản

  Dãy bit

  Âm thanh

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?