Arts

Âm nhạc lớp 5

6
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Hình ảnh này gợi cho các con nhớ đến bài hát nào?

  Reo vang bình minh

  Con chim hay hót

  Những bông hoa những bài ca

  Cùng múa hát dưới trăng

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Đây là hình nốt gì?

  Hình nốt tròn

  Hình nốt trắng

  Hình nốt đen

  Hình nốt Móc đơn

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Nốt nhạc này có tên là gì?

  Nốt Sol

  Nốt Đồ

  Nốt Mi

  Nốt Rê

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes