World Languages

11th

grade

Image

ĐỌC THÊM 11

4
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  “Tam Nguyên Yên Đổ” là biệt danh mà người ta dùng để nói đến nhà khoa bảng nào sau đây trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam thời Trung đại?

  Nguyễn Hiền

  Nguyễn Thượng Hiền

  Nguyễn Khuyến

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Câu nào sau đây nói không chính xác về Dương Khuê?

  Dương Khuê(1839-1902), người làng Vân Đình, tỉnh Hà Đông( nay là huyện Ứng Hòa, Hà Nội)

  Dương Khuê là anh của Nguyễn Khuyến

  Dương Khuê đỗ tiến sĩ năm 1868, làm quan đến chức Tổng đốc Nam Định, Ninh Bình

  Nguyễn Khuyến và Dương Khuê là 2 người bạn thân

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Bài thơ Khóc Dương Khuê ra đời trong hoàn cảnh nào?

  Năm 1902, khi nghe tin bạn mất, Nguyễn Khuyến đã làm bài thơ khóc bạn

  Năm 1903, khi nghe tin bạn mất, Nguyễn Khuyến đã làm bài thơ khóc bạn

  Năm 1904, khi nghe tin bạn mất, Nguyễn Khuyến đã làm bài thơ khóc bạn

  Năm 1905, khi nghe tin bạn mất, Nguyễn Khuyến đã làm bài thơ khóc bạn

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?