Arts

1st

grade

Image

Ôn tập 4

9
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt
  Image

  Bức tranh trên là nội dung của bài hát nào?

  Ngựa ta phi nhanh

  Trên ngựa ta phi nhanh.

  Trên ngựa ta phi nhanh nhanh.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Bài hát Trên ngựa ta phi nhanh là sáng tác của Nhạc sĩ nào?

  Nhạc sĩ Phong Nhã

  Nhạc sĩ Hoàng Long

  Nhạc sĩ Hoàng Lân.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Bài hát Trên ngựa ta phi nhanh được viết ở nhịp bao nhiêu?

  Nhịp 3/4

  Nhịp 4/4

  Nhịp 2/4

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?