Other

11th

Image

ÔN TẬP KHỐI 11 HKI TUẦN 16 (2)

10

15 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Tầm bắn của súng tiểu liên AK ghi trên thước ngắm là bao nhiêu m?

                                                                              

  A.1000 m

  B. 800 m

  C. 600 m

  D. 400 m

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Tầm bắn của súng tiểu liên AK cải tiến ghi trên thước ngắm là bao nhiêu m?

                                                                                 

  A. 800 m

  B. 900 m  

  C. 1000 m

  D. 1100 m

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Hạt lửa của đạn K56 nằm ở vị trí nào của đạn?

  A. Trong đầu đạn 

  B. Đáy đầu đạn

  C. Cổ vỏ đạn

  D. Đáy vỏ đạn 

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags