Education, Philosophy

University

Image

Współczesne Kierunki Pedagogiczne

13

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Kto opowiadał się za dualizmem świata?

  Immanuel Kant

  René Decartes

  Johann Friedrich Herbart

  Johann Heinrich Pestalozzi

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Co znaczyło Kantowskie "Sapere aude"?

  Chwytaj dzień

  Wszystko płynie

  Miej odwagę myśleć samodzielnie

  Pamiętaj o śmierci

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Jakie dwa światy łączy w sobie człowiek według Kanta?

  Przyrody i moralności

  Przyrody i odpowiedzialności

  Moralności i rozumu

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags