World Languages

12th

grade

Image

ĐỌC THÊM 12 TT

2
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Đáp án nào không đúng về tác giả Phạm Văn Đồng?

  Nhà hoạt động cách mạng xuất sắc

  Nhà giáo dục tâm huyết

  Nhà văn hóa, văn nghệ lớn

  Thầy thuốc

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về hoàn cảnh ra đời tác phẩm “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc”?

  Cuộc đảo chính nhằm lật đổ Chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm.

  Kỉ niệm 141 năm ngày sinh của Nguyễn Đình Chiểu.

  Kỉ niệm 70 năm ngày mất của Nguyễn Đình Chiểu.

  Kỉ niệm 75 năm ngày mất của Nguyễn Đình Chiểu.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Tác phẩm được viết theo thể loại nào?

  Văn chính luận

  Văn nghị luận

  Văn xuôi

  Thơ

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?