Special Education

University

Image

THUẾ VÀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 2022

1
play

5 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Hiện nay MobiFone đang cung cấp bao nhiêu bộ giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp?

  1

  2

  3

  4

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Thời hạn bắt buộc 100% tổ chức, cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP?

  1/1/2022

  30/6/2022

  1/7/2022

  1/8/2022

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Phần mềm hóa đơn điện tử của MobiFone đáp ứng quy định Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP?Đúng hay Sai?

  Đúng

  Sai

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?