World Languages

12th

grade

Image

ĐỌC THÊM 12

3
plays

15 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Bài thơ “Tiếng hát con tàu” rút ra từ tập thơ nào?

  Ánh sáng và phù sa

  Hoa ngày thường , chim báo bão

  Những bài thơ đánh giặc

  Đối thoại mới

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Bài thơ “Tiếng hát con tàu” ra đời trong hoàn cảnh nào?

  Nhân cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc những năm 1954 – 1960.

  Nhân cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc những năm 1958 – 1960

  Nhân cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc những năm 1960 – 1965.

  Nhân cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc những năm 1965 – 1970.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Hình ảnh “con tàu” ở đây được hiểu là:

  Hình ảnh con tàu thực

  Hình ảnh biểu tượng cho khát vọng lên đường, khát vọng về với nhân dân, hòa nhập với cuộc sống lớn của đất nước

  Cả hai đáp án trên đều đúng

  Cả hai đáp án trên đều sai

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?