Geography

Địa lí 10 - Ôn tập HKI

5
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Nhân tố nào quyết định sự biến động dân số trên thế giới?

  Sinh đẻ và tử vong.

  Số trẻ tử vong hằng năm.

  Số người nhập cư.

  Số người xuất cư.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Nguyên nhân nào là quan trọng nhất dẫn đến tỉ suất tử thô trên thế giới có xu hướng giảm?

  Sự phát triển kinh tế.

  Tiến bộ về y tế và khoa học kĩ thuật.

  Thu nhập được cải thiện.

  Hòa bình trên thế giới được đảm bảo.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Nhân tố nào sau đây ít tác động đến tỉ suất sinh?

  Phong tục tập quán và tâm lí xã hội.

  Trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

  Chính sách phát triển dân số.

  Thiên tai (động đất, núi lửa, lũ lụt…).

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes