Mathematics

grade

Image

VÒNG 4 - CÂU LẠC BỘ CÁC MÔN HỌC

24
plays

24 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  1.   Trong những từ sau, từ nào không dùng để chỉ hình dáng?

  nhỏ nhỏ

  nho nhỏ

  nhỏ nhen

  nhỏ bé

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

    Chủ ngữ trong câu: “Dưới đồng, màu lúa chín vàng xuộm lại.” là:

  Màu lúa chín

  Màu lúa chín vàng

  Dưới đồng

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

    Các từ đồng nghĩa miêu tả độ cao là:

  Lênh khênh, chót vót, thăm thẳm.

  Chót vót, bao la, vòi vọi.

  Lênh khênh, chót vót, lêu nghêu

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?