Biology, Chemistry, Computers

CÂU HỎI BÀI 2 CÔNG NGHỆ 6

51
plays

6 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Con người thường sử dụng các nguồn năng lượng nào để thực hiện các hoạt động hằng ngày trong gia đình?

  Năng lượng điện

  Năng lượng chất đốt

  Năng lượng điện, năng lượng chất đốt, năng lượng mặt trời, năng lượng gió...

  Năng lượng gió

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên làm:

  Tăng nguồn tài nguyên thiên nhiên

  Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường sống, sản sinh khí carbonic, làm biến đổi khí hậu gây lũ lụt, hạn hán...

  Bảo vệ môi trường

  Bảo vệ sức khoẻ con người

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Ý nghĩa việc sử dụng tiết kiệm năng lượng:

  Gây lãng phí

  Bảo vệ môi trường

  Tăng nguồn tài nguyên thiên nhiên

  Giảm chi phí, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cho gia đình và cho cộng đồng

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes