Social Studies

kiểm tra 15p sử 8 - lần 3

9
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Khối quân sự Liên minh ra đời năm 1882 bao gồm các nước

  Anh, Pháp, Nga

  Đức, Pháp, Nga

  Anh, Đức, I-ta-li-a

  Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Nguyên nhân sâu xa của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là do

  mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội.

  mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân.

  mâu thuẫn giữa các nước đế quốc xung quanh vấn đề thuộc địa.

  Thái tử Áo-Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc-bi ám sát

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm

  10 triệu người bị chết, 20 triệu người bị thương.

  10 triệu người bị chết, 30 triệu người bị thương.

  20 triệu người bị chết, 10 triệu người bị thương.

  20 triệu người bị chết, 10 triệu người bị thương.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes