World Languages, English

8th

grade

Image

Ngữ văn 8 kỳ 1 - bài 2

2
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Truyện ngắn “Tôi đi học” nằm trong tập truyện nào của tác giả Thanh Tịnh?

  Quê mẹ.

  Ngậm ngải tìm trầm.

  Những giọt nước biển.

  Sức mồ hôi.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Trợ từ trong câu: "Nó ngồi cả buổi chiều mà chỉ làm được mỗi một bài tập" là:

  cả

  mỗi

  cả a,b,c

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đâu là câu trả lời đúng cho biện pháp tu từ từ vựng?

  Ẩn dụ, hoán dụ, Lặp cấu trúc

  Ẩn dụ, hoán dụ, So sánh, Nhân hóa, Nói giảm nói tránh, Chơi chữ, Điệp từ, Chơi chữ

  Phép đối, Liệt kê, Chêm xen, Đảo ngữ, Lặp cấu trúc, Câu hỏi tu từ

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?