Chemistry

kiểm tra hóa 6 miệng

9
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Phương tiện giao thông nào sau đây không gây hại cho môi trường không khí?

  Máy bay                     

         

  Ô tô.

  Tàu hoả.             

  Xe đạp.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Hoạt động nông nghiệp nào sau đây không làm ô nhiễm môi trường không khí?

  .Đốt rơm rạ sau khi thu hoạch.

  Tưới nước cho cây trồng

  Bón phân tươi cho cây trồng.

  .Phun thuốc trừ sâu để phòng sâu bọ phá hoại cây trồng

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Hoạt động của ngành kinh tế nào ít gây ô nhiễm môi trường không khí nhất?

  Sản xuất phần mềm tin học.                                   

                       

  Sản xuất nhiệt điện.

  Du lịch.  

  .Giao thông vận tải.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes