World Languages

8th

grade

Image

câu ghép

43
plays

16 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  "Mỗi lần Tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ giải trên các lề phố Hà Nội, lòng tôi thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân."Đây là câu gì ?

  A. Câu ghép

  B. Câu đơn

  C. Câu hỏi

  D. Câu cảm thán

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Đêm xuống, mặt trăng tròn vành vạnh. Cảnh vật trở nên huyền ảo. Mặt ao sóng sánh, một mảnh trăng bồng bềnh trên mặt nước. Tìm câu ghép trong đoạn văn trên.

  A. Đêm xuống, mặt trăng tròn vành vạnh.

  B. Cảnh vật trở nên huyền ảo.

  C. Mặt ao sóng sánh, một mảnh trăng bồng bềnh trên mặt nước.

  D. Tất cả đều đúng.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  ...... bạn Minh giúp đỡ .... kết quả của Nhân tiến bộ rõ. Điền quan hệ từ còn thiếu vào chỗ chấm:

  A. Chẳng những... mà...

  B. Nhờ... mà...

  C. Không chỉ ... mà...

  D. Mặc dù...nhưng....

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?