Other

Image

Служба речи у реченици

16
plays

12 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  У реченици

  ,,Они чекају Мирка испред школе.” субјекат је

  Мирка

  Они

  школе

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  У којој реченици је субјекат изостављен.

  Гледали смо филм.

  Падао је снег.

  Дошла је Маја!

  Они су нас победили.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  ,,Не причајте гласно!” Субјекат у овој реченици је:

  гласно

  изостављен

  причајте

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes