World Languages

10th

grade

Image

Mình cùng ôn tập

3
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Lối viết ước lệ, sùng cổ, phi ngã là đặc trưng thi pháp của những sáng tác văn học Việt Nam nào?

  Văn học dân gian

  Văn học trung đại

  Văn học đầu thế kỉ XX

  Văn học sau CMT8 năm 1945

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Những sáng tác nào sau đây thể hiện được rõ nhất tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc?

  Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm

  Sông núi nước Nam, Hịch tướng sĩ, Đại cáo bình Ngô

  Lão Hạc, Tắt đèn, Lặng lẽ Sa Pa, Làng, Chiếc lược ngà

  Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đồng chí, Ánh trăng

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV có những nội dung chủ yếu nào?

  Nội dung yêu nước mang âm hưởng hào hùng

  Nội dung phản ánh, phê phán hiện thực xã hội phong kiến

  Nội dung nhân đạo

  Cả đáp án A và B

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?