Biology

3rd

grade

Image

Chủ Nghĩa Xã Hội

9
plays

7 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Chức năng nào được coi là chức năng cơ bản và riêng có của gia đình?

  Tái sản xuất ra con người

  Tổ chức đời sống, gia đình

  Giáo dục gia đình

  Thoả mãn tâm sinh lí

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Quan hệ nào là cơ sở, nền tảng hình thành nên các mối quan hệ khác trong gia đình?

  Quan hệ hôn nhân

  Quan hệ huyết thống

  Quan hệ nuôi dưỡng

  Quan hệ quần tụ trong một không gian sinh tồn

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Gia đình là một hình thức cộng đồng xã hội ………, được hình thành, duy trì và củng cố chủ yếu dựa trên cơ sở hôn nhân và huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng, cùng với những quy định về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình”

  Đặc biệt

  Rất đặc biệt

  Có một không hai

  Đơn nhất

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?