World Languages, Other

10th

grade

Image

Đọc tiểu thanh kí

15
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Vì sao tác giả lại đồng cảm với nàng Tiểu Thanh?

  A. Vì Tiểu Thanh cô độc, không có ai đồng cảm.

  B. Vì Tiểu Thanh đẹp và có tài.

  C. Vì tác giả tự thấy mình cùng chung thân phận với nàng Tiểu Thanh.

  D. Vì Tiểu Thanh phải sống kiếp làm vợ lẽ.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Cái tài của nàng Tiểu Thanh được nói đến trong câu thơ nào?

  A. Tây hồ hoa uyển tẫn thành khư

  B. Độc điếu song tiền nhất chỉ thư

  C. Chi phấn hữu thần liên tử hậu

  D. Văn chương vô mệnh lụy phần dư

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu thơ nào thể hiện sâu sắc nhất đồng cảm của tác giả với nàng Tiểu Thanh?

  A. Hai câu đề

  B. Hai câu luận

  C. Hai câu thực

  D. Hai câu kết

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?