History

2nd

grade

Image

sử 8 bài 18

3
plays

9 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ngành công nghiệp phát triển nhất của Mỹ trong thập niên 20 là gì?

  Sản xuất ô tô

  Dầu lửa

  Thép

  Than

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Người da đen ở Mỹ phải đối mặt với nạn gì?

  Thất nghiệp

  Phân biệt chủng tộc

  Bất công xã hội

  Thất nghiệp và bất công xã hội

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?

  Thực hiện chính sách mới

  Giải quyết nạn thất nghiệp

  Tổ chức lại sản xuất

  Phục hưng công nghiệp.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?