pencil-icon
Build your own quiz

History

1st

grade

Image

Թեմատիկ աշխատան հին աշխարհի պատմություն 6

8
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Մարդկության անցած ուղին,թողած ժառանգությունը ուսումնասիրող գիտությունը կոչվում է ՝....

  Բնագիտություն

  Մշակույթ

  Պատերազմ

  Պատմութուն

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Նշվածներից ո՞րն է աղբյուր հանդիսանում պատմության ուսումնասիրության համար։

  Հնագիտություն

  Ազգագրություն

  Դրամագիտություն

  Բոոլոր պատասխանները ճիշտ են

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Մեզանից քանի՞ միլիոն տարի առաջ է սկսվել համաշխարհային պատմության առաջին խոշոր շրջանը՝ Հին աշխարհի պատմությունը։

  2

  3

  4

  5

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?