Biology

1st -

9thgrade

Image

Chủ đề Lớp Sâu bọ

13
plays

12 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Phát biểu nào sau đây về châu chấu là sai:

  Châu chấu hô hấp bằng phổi

  Châu chấu là động vật không xương sống

  Châu chấu biến thái hoàn toàn

  Cơ thể châu chấu được chia thành 3 phần

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Phát biểu nào sau đây về châu chấu là đúng:

  Châu chấu lưỡng tính

  Ấu trùng châu chấu sống dưới nước

  Châu chấu không có dạ dày cơ

  Châu chấu có 3 cách di chuyển: bò, bay, nhảy

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:

  Trong hoạt động hô hấp, chấu chấu hít thở và thải khí thông qua ...(1)... ở ...(2)...

  (1): lỗ miệng ; (2): mặt lưng

  (1): lỗ miệng ; (2): mặt bụng

  (1): lỗ thở ; (2): mặt lưng

  (1): lỗ thở ; (2): mặt bụng

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?