Physics

1st

grade

Image

Mạch chỉnh lưu- Nguồn một chiều

2
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Phát biểu nào sau đây là đúng:

  Mạch chỉnh lưu dùng điôt tiếp điểm để đổi điện xoay chiều thành một chiều

  Mạch chỉnh lưu dùng điôt tiếp mặt để đổi điện xoay chiều thành một chiều

  Mạch chỉnh lưu dùng pin để tạo ra dòng điện một chiều

  Mạch chỉnh lưu dùng ac quy để tạo ra dòng điện một chiều

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Mạch chỉnh lưu nửa chu kì:

  Là mạch chỉnh lưu chỉ sử dụng một điôt

  Hiệu suất sử dụng biến áp nguồn thấp

  Trên thực tế ít được sử dụng

  Cả 3 đáp án đều đúng

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Nhiệm vụ của khối biến áp nguồn là

  Đổi điện xoay chiều thành điện một chiều

  Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hơn

  Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp thấp hơn

  Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hay thấp tùy theo yêu cầu của tải.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?