World Languages

9th

grade

Image

Thuật ngữ

25
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Chọn thuật ngữ nói đúng về nước

  Nước là chất lõng, không màu, không mùi, có trong sông, hồ, biển ...

  Nước là hợp chất của các nguyên tố Hidro và Oxy, có công thức là H2O.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc acid

  Trạng ngữ

  Thuật ngữ

  Khẩu ngữ

  Khởi ngữ

 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Tay nâng chén muối đĩa gừng

  Gừng cay muối (1) mặn xin đừng quên nhau

  Muối (2) là hợp chất có thể hòa tan trong nước

  Từ muối nào có sắc thái biểu cảm?

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?