World Languages

10th

grade

Image

Khái quát VHTĐ

4
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2 : Cảm hứng nhân đạo được thể hiện ở

  D. Tất cả đều đúng

  A. Cảm thông sâu sắc với những nỗi khổ của con người.

  B. Đề cao những phẩm chất tốt đẹp của con người, niềm tin vào vẻ đẹp tâm hồn của những kiếp người nhỏ bé.

  C. tố cáo các thế lực trong xã hội đã chà đạp lên quyền sống của con người; cất tiếng nói bảo vệ và đòi quyền con người.

  D. Tất cả đều đúng

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 3 : Nhận định nào không đúng khi nói về tình hình lịch sử Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII?

  D. Khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi, đặc biệt là phong trào Tây Sơn.

  A. Triều Lê được thiết lập sau chiến thắng giặc Minh.

  B. Nhà Lê lấy nho giáo làm quốc giáo, tồn tại trên trăm năm (1427-1527).

  C. Nội chiến đằng trong đằng ngoài.

  D. Khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi, đặc biệt là phong trào Tây Sơn.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Câu 4 : Nội dung chính của văn học Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV là?

  A. Nội dung yêu nước mang âm hưởng hào hùng.

  B. Bước đầu quan tâm tới số phận con người.

  C. Thể hiện rõ nét tinh thần nhân đạo sâu sắc, đòi quyền sống, quyền tự do.

  D. Phê phán triều đình phong kiến, thể hiện tinh thần yêu nước, chống xâm lược.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?