World Languages

Filipino 8

5
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Huwag ka nang mag-alala sa inyong pagkain, Tulalang. Simula ngayon ay hindi na kayo magugutom. Ang nagsalita ay nagpapahiwatig ng _____

  paggalang

  pagmamalasakit

  pagyayabang

  paniniwala

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Isang araw, biglang nalanta ang bulaklak ng rosas. Ang pagkalanta ng rosas ay isang babala ng _____

  kalupitan

  digmaan

  kamatayan

  tagumpay

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Umalis ang dalaga ngunit sinadyang mag-iwan ng suklay. Nag-iwan ng suklay ang dalaga upang ________

  sundan siya

  magpasalamat

  magtago

  magmalaki

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes