Mathematics

Trắc nghiêm 2

18
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Tìm một số biết rằng gấp số đó lên 5 lần rồi bớt đi 97 đơn vị thì được 103

  30

  40

  50

  60

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Một cửa hàng có 109 kg gạo nếp . Số gạo tẻ gấp 5 lần số gạo nếp .Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu li-lô-gam gạo ?

  456

  545

  654

  754

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Số dư trong phép chia 44 : 5 là

  1

  2

  3

  4

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes