QUIZ
Захист від недобросовісної конкуренції
2 days ago by
10 questions
Q.

Форми недобросовісної конкуренції:

answer choices

неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки

використання різних методів просування

порівняльна реклама

запровадження програм лояльності, акцій

Q.

Засоби добросовісної конкуренції:

answer choices

безкоштовні додаткові послуги

зменшення націнок

порівняльна реклама в окремих випадках

використання різних методів просування

Q.

Неправомірне використання товару іншого виробника - це

answer choices

 зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи

введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін

 копіювання зовнішнього вигляду виробу або його частин, якщо таке копіювання обумовлено виключно їх функціональним застосуванням

відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) на власних рекламних матеріалах

Q.

Копіювання зовнішнього вигляду виробу

answer choices

дозволяється в окремих областях України

 не визнається неправомірним, якщо таке копіювання обумовлено виключно їх функціональним застосуванням

відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого господарюючого суб'єкта і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта

неправомірне копіювання зовнішнього вигляду виробу доводиться на підставі спеціальної експертизи

Q.

Порівняльна реклама

answer choices

це реклама, що містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого господарюючого суб'єкта

може бути дискредитуючою або недискредитуючою

може містити зображення чи посилання на товар,

торговельні марки іншої компанії

заборонена в Україні

Q.

Дискредитація господарюючого суб'єкта

answer choices

це поширення у будь-якій формі неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю господарюючого суб'єкта

є поширення відомостей, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації господарюючого суб'єкта

невід'ємною ознакою вчинення зазначеного порушення є наявність конкурентних стосунків між господарюючими суб'єктами

кваліфікуючою ознакою дискредитації є поширення (оприлюднення) дискредитаційних відомостей необмеженому колу осіб

Q.

Продаж товарів / послуг із примусовим асортиментом

answer choices

у законодавстві деяких іноземних країн такий вид антиконкурентної поведінки має назву "пов'язані продажі"

це надання покупцю додаткових товарів та послуг

це нав'язування покупцю додаткових товарів, послуг під час продажу основного товару

продаж фізичній особі товару з примусовим асортиментом підпадає під законодавство про захист прав споживача

Q.

Комерційна таємниця

answer choices

повинна бути затверджена відповідним документом

не стосується інформації, що міститься у статистичній звітності підприємства

є підвидом інформації з обмеженим доступом

включає документи про платоспроможність господарюючого суб'єкта

Q.

Професійна етика

answer choices

це кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста у службовій обстановці, норм, які відповідають існуючим законам та відомчим нормативним документам, професійним знанням

правила професійної етики у конкуренції не можуть використовуватися при укладанні договорів

правила професійної етики розробляються різноманітними організаціями

є індивідуальною справою кожного

Q.

Недобросовісна конкуренція - це

answer choices

 будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

використання у фірмовому найменуванні власного імені фізичної особи

порушення домовленості про встановлення ціни

порушення правил ведення конкуренції, встановлених галузевими лідерами

Quizzes you may like
10 Qs
Functions! - Evaluating Composite Functions
2.7k plays
10 Qs
คณิตศาสตร์
2.9k plays
20 Qs
Mr. Picozzi's Addition and Subtraction Challenge!
10.4k plays
20 Qs
فعالية الضرب كجمع متكرر
4.5k plays
16 Qs
Imaginary Numbers
4.2k plays
20 Qs
一年级数学~空间
5.4k plays
15 Qs
Subtraction of Integers
4.8k plays
10 Qs
Simplifying Rational Expressions
15.9k plays
Why show ads?
Report Ad