Social Studies

4th

grade

Image

(Tuần 16) MRVT Đồ chơi - Trò chơi

user

6
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Đâu là các đáp án gồm toàn trò chơi rèn luyện về trí tuệ?

  nhảy dây, bắn bi, cờ vua

  ô ăn quan, xếp hình, chơi banh đũa

  lò cò, chơi game, hất hình

  cờ vua, cờ vây, xếp hình

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Trò chơi nào sau đây KHÔNG PHẢI là trò chơi rèn luyện sự khéo léo?

  Vật

  nhảy dây

  đi cà kheo

  banh đũa

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Khi một người gặp khó khăn, mất hết tất cả mọi thứ, ta sẽ dùng thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây cho thích hợp?

  Chơi với lửa

  Ở chọn nơi, chơi chọn bạn

  Như diều đứt đây

  chơi dao có ngày đứt tay

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?