World Languages

10th

grade

Image

Ngữ văn 7

72
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 2 Đọc câu ca dao sau đây:

       “Anh em như chân với tay

  Rách lành đùm bọc ,dở hay đỡ đần”

  Hãy xác định nghệ thuật gì được sử dụng trong câu ca dao trên.

  A. Điệp ngữ

  B. Ẩn dụ

  C. Hoán dụ  

  D .So sánh

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 3 : Bài thơ “Phò giá về kinh “ ra đời trong hoàn cảnh nào ?

  A. Sau khi Trần Quang Khải thắng giặc Nguyên Mông trên bến Chương Dương, Hàm Tử .

  B. Lí Thường Kiệt chiến thắng giặcTống trên bến sông Như Nguyệt .

  C Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng .

  D Quang Trung đại phá quân Thanh .

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Câu 4 : Bài thơ “Sông núi nước Nam” được gọi là gì ?

  A. Là khúc ca khải hoàn .

  B. Là hồi kèn xung trận .

  C. Là án thiên cổ hùng văn .

  D. Là bản tuyên ngôn độc lập .

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?