World Languages

9th

grade

Image

Ngữ Văn

14
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Câu 2: Để làm nổi bật lối sống rất giản dị của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, tác giả đã sử dụng phương thức lập luận nào?

  A. Chứng minh.                

  C. Bình luận

  B. Giải thích                 

      D. Phân tích.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Câu 3: Trong bài viết “Phong cách Hồ Chí Minh” tác giả so sánh lối sống của Bác Hồ với lối sống những ai?

  A.   Những vị lãnh tụ của các dân tộc trên thế giới.

  B.   Các danh nho Việt Nam thời xưa.

  C.   Các danh nho Trung Quốc thời xưa.

  D.   Các vị lãnh tụ nhà nước ta đương thời.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Câu 4: Vì sao văn bản “Đấu tranh cho một thế giới hoà bình” của Mác-ket đượccoi là một văn bản nhật dụng?

  A.   Vì văn bản thể hiện những suy nghĩ trăn trở về đời sống của tác giả.

  B.   Vì lời văn của văn bản giàu màu sắc biểu cảm.

  C.   Vì nó bàn về một vấn đề lớn lao luôn được đặt ra ở mọi thời đại.

  D.   Vì nó kể lại một câu chuyện với những tình tiết li kì hấp dẫn.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?