World Languages

10th

grade

Image

Ai nhanh hơn

4
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tác phẩm "Hịch tướng sĩ" là của tác giả nào?

  Pháp Thuận

  Trần Quốc Tuấn

  Trần Quang Khải

  Phạm Ngũ Lão

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tác phẩm "Đại cáo bình Ngô" là của tác giả nào?

  Phạm Ngũ Lão

  Nguyễn Trãi

  Nguyễn Du

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tác phẩm "Truyền kì mạn lục" là của tác giả nào?

  Nguyễn Trãi

  Nguyễn Du

  Nguyễn Dữ

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?