QUIZ
Termo
3 days ago by
10 questions
Q.

Ce fel de reacții au variația de entalpie mai mare decât 0?

answer choices

reacțiile exoterme

reacțiile endoterme

reacțiile care au loc cu explozie

reacțiile care au loc la zero absolut

Q.

Care dintre următoarele reacții sunt reacții exoterme?

answer choices

CaCO3(s) + 177,5 kJ → CaO(s) + CO2(g)

N2(g) + O2(g) → 2NO(g) + 181 kJ

3O2(g) → 2O3(g) ΔH = 285,4 kJ

C(s) + O2(g) → CO2 (g) ΔH = -393,5 kJ

Q.

Ce reprezintă entalpia molară de formare standard?

answer choices

cantitatea de căldură consumată pentru sinteza unui mol de substanță, în condiții standard, din elementele sale componente în stare pură

cantitatea de căldură degajată sau absorbită atunci când are loc reacția de sinteză, în condiții standard, a unei substanțe din alte două substanțe diferite

cantitatea de căldură eliberată atunci când un mol de substanță se formează, în condiții standard, din alte două substanțe diferite

cantitatea de căldură degajată sau absorbită atunci când are loc reacția de sinteză, în condiții standard, a unui mol de substanță din elementele sale componente

Q.

Care este variația de entalpie a reacției de mai jos?

HCl(g) + NaOH(s) → NaCl(s) + H2O(g)

Se cunosc următoarele date:

ΔHf°NaOH (s) = -425,6 kJ/mol

ΔHf°HCl (g) = -92,3 kJ/mol

ΔHf°NaCl (s) = -411,2 kJ/mol

ΔHf°H2O (g) = -241,8 kJ/mol

answer choices

ΔHr° = 135,1 kJ/mol

ΔHr° = -135,1 kJ/mol

ΔHr° = -1170,9 kJ/mol

ΔHr° = 502,7 kJ/mol

Q.

Care este variația de entalpie a reacției de formare a oxidului de fier (III) din oxigen și oxid de fier (II)?

Se cunosc următoarele date:

ΔHf°FeO (s) = -272 kJ/mol

ΔHf°Fe2O3 (s) = -824,2 kJ/mol

answer choices

ΔHr° = -552,2 kJ/mol

ΔHr° = -560,4 kJ/mol

ΔHr° = 560,4 kJ/mol

ΔHr° = -1120,8 kJ/mol

Q.

Se consideră reacția A + B → C + D pentru care trebuie aflată variația de entalpie, cunoscând datele de mai jos:

A → E + F ΔH1 = -235 kJ

E + F → C + G ΔH2 = -115 kJ

B + G → D ΔH3 = 250 kJ

answer choices

ΔHr = -100 kJ

ΔHr = 100 kJ

ΔHr = -600 kJ

ΔHr = 600 kJ

Q.

Care dintre substanțele de mai jos este cea mai stabilă termodinamic?

answer choices

HCl(aq), ΔHf° = -167,2 kJ/mol

FeO(s), ΔHf° = -272 kJ/mol

NO(g), ΔHf° = 91,3 kJ/mol

N2O4(g), ΔHf° = 11,1 kJ/mol

Q.

Dacã ∆ H0f (EO2 ) = - 848,5 kJ / mol, care este masa atomicã a elementului E ?

answer choices

28 g/mol

28.356 g/mol

15.5487 g/mol

30 g/mol

Q.

Entalpia de formare a unui mol de dioxid de sulf din S(s) şi O2(g) este de -289,7 kJ / mol. Prin arderea a 15 g de sulf se elibereazã:

answer choices

2715.9KJ

135.79KJ

650kJ

149.5kJ

Q.

Determinaţi cantitatea de căldură necesară încălzirii a 200 g apă de la temperatura t 1 =20ºC la

temperatura t 2 = 80ºC (c apă = 4,18 kJ /kg.K).

answer choices

-50.16 KJ

50.15 KJ

50.16KJ

60KJ

Quizzes you may like
10 Qs
Counting Atoms
7.4k plays
Science - 7th
15 Qs
Reactivity Series and Metal Extraction
1.5k plays
20 Qs
Chemical Reactions
1.0k plays
Chemistry
15 Qs
Ionic or Molecular?
1.8k plays
10 Qs
Language of Chemistry
7.9k plays
15 Qs
Mineral Groups
1.2k plays
Earth Science and Geology, Chemistry
20 Qs
Covalent and Ionic Compounds
1.7k plays
10 Qs
Mole Ratios & Mole to Mole Calculations
3.1k plays
Why show ads?
Report Ad