World Languages

10th

grade

Image

Hỏi nhanh - đáp gọn

9
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Phạm Ngũ Lão (1255-1320) là người làng Phù Ủng, huyện................... (nay là huyện Ân Thi, Hưng Yên) (8 chữ cái)

 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Phạm Ngũ Lão từng được ngợi ca là người ............ (12 chữ cái)

 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Phạm Ngũ lão đã được phong tước....... (10 chữ cái).

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?