Fun

7th

grade

Image

blackpink

234
plays

18 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  hãy sắp xếp thứ tự các thành viên trong nhóm nhạc từ bé tới lớn

  Jennie, Rosé, LisaJisoo,

  Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa

  Jisoo Rosé, Lisa jennie

  Lisa,Rosé, jennie,jisoo

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  BLACKPINK ĐẾN TỪ CÔNG TY NÀO

  JYP ENT

  YG ENT

  SM ENT

  hello

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  JENNIE THUỘC CUNG HOÀNG ĐẠO

  BẢO BÌNH

  SƯ TỬ

  KIM NGƯU

  MA KẾT

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?