Fun

7th

grade

Image

blackpink

198
plays

18 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  hãy sắp xếp thứ tự các thành viên trong nhóm nhạc từ bé tới lớn

  Jennie, Rosé, LisaJisoo,

  Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa

  Jisoo Rosé, Lisa jennie

  Lisa,Rosé, jennie,jisoo

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  BLACKPINK ĐẾN TỪ CÔNG TY NÀO

  JYP ENT

  YG ENT

  SM ENT

  hello

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  JENNIE THUỘC CUNG HOÀNG ĐẠO

  BẢO BÌNH

  SƯ TỬ

  KIM NGƯU

  MA KẾT

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?