Biology

3rd

grade

Image

Practice Biology part 1

4
plays

11 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Animals có nghĩa là gì?

  Là từ chỉ tất cả sinh vật có trên Trái Đất.

  Là từ chỉ các con vi sinh vật, vi khuẩn, vi-rút.

  Là từ chỉ các con vật, động vật.

  Là từ chỉ các con vật, động vật có trên Mặt Trời.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Animals có mấy loại?

  Không có loại nào cả.

  Từ "Animals" không có ý nghĩa.

  Có tất cả là 2 loại.

  Tất cả các đáp án trước đều sai.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Những loại của Animals là gì?

  Thì là "Animals" thôi.

  Là loại động vật trên cạn, động vật dưới nước, động vật lưỡng cư, động vật bò sát,...

  Là các loại động vật, cây cối.

  Tất cả đáp án trước đều sai.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?