SUPER

English

10th -

11thgrade

Image

GERUNDS OR INFINITIVES

303
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  CHOOSE THE WORDS YOU HEAR

  OFFER

  PROMISE

  PLAN

  WANT

  DENY

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  REGRET +V-ING 

  Hối hận về chuyện đã làm, việc đã xảy ra trong quá khứ.

  Hối tiếc vì đã không làm hay chưa làm gì đó hoặc lấy làm tiếc để thông báo một sự việc.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  REGRET + TO V

  Rất tiếc buộc phải làm ( thông báo )

  Hối hận về một việc đã làm

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?